品牌

 • CN

封装

 • 母对母
 • 1*20P
 • 100mm
 • 20*25*0.1mm
 • 20mm
 • 20mm*25mm
 • 4P
 • 5.08mm
清除筛选应用筛选 筛选结果: 111450 件相关商品
商品图片商品名称/类目/品牌/型号/封装商品价格(含13%税)购买数量操作
现货
杜邦线40P 母对母
品牌:CN
型号:杜邦线40P 母对母
封装: 母对母

 • 1+:

  ¥9.492000
 • 10+:

  ¥8.475000
 • 100+:

  ¥8.136000
 • 1000+:

  ¥8.000400
 • 5000+:

  ¥7.797000
 • 10000+:

  ¥7.458000
展开

减少增加

¥9.492000
加入购物车
现货
灰色排线10P 母对母
品牌:CN
型号:灰色排线10P 母对母
封装: 母对母

 • 1+:

  ¥0.474600
 • 10+:

  ¥0.440700
 • 100+:

  ¥0.423750
 • 1000+:

  ¥0.413580
 • 5000+:

  ¥0.406800
 • 10000+:

  ¥0.372900
展开

减少增加

¥0.474600
加入购物车
现货
三色线带直针座 5.08mm
品牌:CN
型号:三色线带直针座 5.08mm
封装: 5.08mm

 • 1+:

  ¥0.791000
 • 10+:

  ¥0.734500
 • 100+:

  ¥0.706250
 • 1000+:

  ¥0.689300
 • 5000+:

  ¥0.678000
 • 10000+:

  ¥0.621500
展开

减少增加

¥0.791000
加入购物车
现货
双头线2.54mm 1x20P
品牌:CN
型号:双头线2.54mm 1x20P
封装: 1*20P

 • 1+:

  ¥12.656000
 • 10+:

  ¥11.300000
 • 100+:

  ¥10.848000
 • 1000+:

  ¥10.667200
 • 5000+:

  ¥10.396000
 • 10000+:

  ¥9.944000
展开

减少增加

¥12.656000
加入购物车
1722533012-12-R7-ND
品牌:Molex, LLC
型号:1722533012-12-R7-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥12.062400
 • 10+:

  ¥11.598461
 • 100+:

  ¥11.320098
 • 1000+:

  ¥11.134523
 • 5000+:

  ¥10.948947
 • 10000+:

  ¥10.670584
展开

减少增加

¥12.062400
加入购物车
1722533012-12-B7-ND
品牌:Molex, LLC
型号:1722533012-12-B7-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥12.062400
 • 10+:

  ¥11.598461
 • 100+:

  ¥11.320098
 • 1000+:

  ¥11.134523
 • 5000+:

  ¥10.948947
 • 10000+:

  ¥10.670584
展开

减少增加

¥12.062400
加入购物车
Z5748-ND
品牌:Omron Automation and Safety
型号:Z5748-ND


 • 1+:

  ¥266.945550
 • 10+:

  ¥256.267728
 • 100+:

  ¥251.996599
 • 1000+:

  ¥245.589906
 • 5000+:

  ¥239.183213
 • 10000+:

  ¥234.912084
展开

减少增加

¥266.945550
加入购物车
A120882-ND
品牌:TE Connectivity AMP Connectors
型号:A120882-ND


 • 1+:

  ¥54.660315
 • 10+:

  ¥52.557995
 • 100+:

  ¥50.455675
 • 1000+:

  ¥49.614747
 • 5000+:

  ¥48.353355
 • 10000+:

  ¥46.251036
展开

减少增加

¥54.660315
加入购物车
CN238GR-250-ND
品牌:CnC Tech
型号:CN238GR-250-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥132.532050
 • 10+:

  ¥127.230768
 • 100+:

  ¥125.110255
 • 1000+:

  ¥121.929486
 • 5000+:

  ¥118.748717
 • 10000+:

  ¥116.628204
展开

减少增加

¥132.532050
加入购物车
TL1542-ND
品牌:Tripp Lite
型号:TL1542-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥462.920461
 • 10+:

  ¥444.403643
 • 100+:

  ¥436.996915
 • 1000+:

  ¥425.886824
 • 5000+:

  ¥414.776733
 • 10000+:

  ¥407.370006
展开

减少增加

¥462.920461
加入购物车
TL841-ND
品牌:Tripp Lite
型号:TL841-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥111.305283
 • 10+:

  ¥106.853071
 • 100+:

  ¥105.072187
 • 1000+:

  ¥102.400860
 • 5000+:

  ¥99.729533
 • 10000+:

  ¥97.948649
展开

减少增加

¥111.305283
加入购物车
TL842-ND
品牌:Tripp Lite
型号:TL842-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥111.361217
 • 10+:

  ¥106.906769
 • 100+:

  ¥105.124989
 • 1000+:

  ¥102.452320
 • 5000+:

  ¥99.779651
 • 10000+:

  ¥97.997871
展开

减少增加

¥111.361217
加入购物车
TL721-ND
品牌:Tripp Lite
型号:TL721-ND


 • 1+:

  ¥45.966479
 • 10+:

  ¥44.198538
 • 100+:

  ¥42.430596
 • 1000+:

  ¥41.723419
 • 5000+:

  ¥40.662655
 • 10000+:

  ¥38.894713
展开

减少增加

¥45.966479
加入购物车
C2103B-100-ND
品牌:General Cable/Carol Brand
型号:C2103B-100-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥139.655005
 • 10+:

  ¥134.068805
 • 100+:

  ¥131.834325
 • 1000+:

  ¥128.482605
 • 5000+:

  ¥125.130884
 • 10000+:

  ¥122.896404
展开

减少增加

¥139.655005
加入购物车
C2103G-100-ND
品牌:General Cable/Carol Brand
型号:C2103G-100-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥139.655005
 • 10+:

  ¥134.068805
 • 100+:

  ¥131.834325
 • 1000+:

  ¥128.482605
 • 5000+:

  ¥125.130884
 • 10000+:

  ¥122.896404
展开

减少增加

¥139.655005
加入购物车
C2040W-100-ND
品牌:General Cable/Carol Brand
型号:C2040W-100-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥124.313136
 • 10+:

  ¥119.340611
 • 100+:

  ¥117.351601
 • 1000+:

  ¥114.368085
 • 5000+:

  ¥111.384570
 • 10000+:

  ¥109.395560
展开

减少增加

¥124.313136
加入购物车
C2102R-100-ND
品牌:General Cable/Carol Brand
型号:C2102R-100-ND


 • 1+:

  ¥124.764430
 • 10+:

  ¥119.773853
 • 100+:

  ¥117.777622
 • 1000+:

  ¥114.783276
 • 5000+:

  ¥111.788929
 • 10000+:

  ¥109.792698
展开

减少增加

¥124.764430
加入购物车
C2102B-100-ND
品牌:General Cable/Carol Brand
型号:C2102B-100-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥124.764430
 • 10+:

  ¥119.773853
 • 100+:

  ¥117.777622
 • 1000+:

  ¥114.783276
 • 5000+:

  ¥111.788929
 • 10000+:

  ¥109.792698
展开

减少增加

¥124.764430
加入购物车
C76502V-100-ND
品牌:General Cable/Carol Brand
型号:C76502V-100-ND


 • 1+:

  ¥114.706724
 • 10+:

  ¥110.118455
 • 100+:

  ¥108.283147
 • 1000+:

  ¥105.530186
 • 5000+:

  ¥102.777224
 • 10000+:

  ¥100.941917
展开

减少增加

¥114.706724
加入购物车
C76502S-100-ND
品牌:General Cable/Carol Brand
型号:C76502S-100-ND


数据手册数据手册
 • 1+:

  ¥114.706724
 • 10+:

  ¥110.118455
 • 100+:

  ¥108.283147
 • 1000+:

  ¥105.530186
 • 5000+:

  ¥102.777224
 • 10000+:

  ¥100.941917
展开

减少增加

¥114.706724
加入购物车
1
2
3
4
5
50
跳转